ΕΓΙΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗΠαραλάβαμε την Εγγραφή σας, με επιτυχία.

Για να ολοκληρωθεί η Εγγραφή, θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού συμμετοχής, στον ακόλουθο λογαριασμό:
Τράπεζα: ALPHA BANK
Αριθμός Λογαριασμού: 156002320001842
IBAN: GR27 0140 1560 1560 0232 0001 842

Σας ευχαριστούμε!

Επιστροφή