ΣΤΕΛΛΑ ΤΖΑΒΑΡΑ


Απόφοιτη του διπλώματος Group Training Instructor της A.F. Studies
Συνεργάζεται με γνωστά γυμναστήρια της Αθήνας απο το 2013.
Συμμετέχει στα Event της σχολής από το 2015