ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΑΧΑΜΗΣ


Info:
Ο Μιχάλης Βραχάμης είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο Personal Training.
Εμπειρία/διακρίσεις
Είναι NASM Certified Personal Trainer και CrossFit Level 1 Trainer. Ξεχωρίζει με τις συμμετοχές του ως εισηγητής σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, στα αντικείμενα του Body Power, Cross Training και Functional Training.
Στη σχολή μας
Ο Μιχάλης στη σχολή μας επιμελείται την ύλη και διδάσκει στα διπλώματα Personal Weight Trainer, και Body & Weight Cross Trainer