ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ


Απόφοιτος της Ακαδημίας VINYASA YOGA της Α.F.Studies με 500 ώρες εκπαίδευσης και NASM Certified Personal Trainer.
Prenatal & Therapeutic Yoga Teacher.
Βοηθός Καθηγητής στην Ακαδημία YOGA της A.F. Studies.