ΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ


Info:
Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδίκευση στην αποκατάσταση μυοσκελετικών δυσλειτουργιών και στην άσκηση ειδικών πληθυσμών και ατόμων με παθήσεις. Κάτοχος του διπλώματος Exercise For Health του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Εμπειρία/διακρίσεις
Αριστούχος του διπλώματος Presenter’s Elite και Απόφοιτος των διπλωμάτων Personal-Weight Trainer, Group Training Instructor και Flowbility Instructor της A.F. Studies.
Συνεργάζεται με μεγαλύτερα γυμναστήρια της Αθήνας από το 2013 και συμμετέχει στα Event της σχολής από το 2015.