Πρόγραμμα


24th FITNESS & BODYMIND CONVENTION by A.F.Studies

Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11

MASTERCLASSES

(ΕΓΓΡΑΦΕΣ 8:30 – 9:00)

WORKSHOPS

ΩΡΕΣ FUNCTIONAL PILATES MATWORK
09:00 – 10:00 Davide Impallomeni
Balance Body Weight
Jean-Claude Nelson
Variations and Breakdowns on the Mat
(10:30 – 15:00)
10:00 – 11:00 A.F.Studies Team
BWC Bootcamp
11:00 – 12:00 Μιχάλης Καφετζής
Fight Bo
12:00 – 13:00 Δ. Γουργός – Π. Τερζόπουλος – Λ. Καλλιτσουνάκης
Functional Step
BREAK [30 MINUTES]
YOGA
13:30 – 14:30 Marita Mittag
Yoga for joints & spine mobility
14:30 – 15:30 Αναστάσιος Μαντζούκας
Yoga Handstand Fundamentals
PILATES PERSONAL TRAINING
15:30 – 16:30 Katia Vasilenko – Marita Mittag
Pilates & Yoga for the Balanced body
Davide Impallomeni
Total Body Circuit & Body Weight Workout
(15:00 – 19:30)
16:30 – 17:30 Jean-Claude Nelson
The Two-Way-Stretch on the Mat
17:30 – 18:30 Κορίνα Δροσινάκη – Δελή Αργυρώ
Thoracic Spine Mobility
18:30 – 19:30 Πέτρος Κουρουπάκης
Pilates Barre / Standing Pilates

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11

MASTERCLASSES

(ΕΓΓΡΑΦΕΣ 8:30 – 9:00)

WORKSHOPS

ΩΡΕΣ FUNCTIONAL PILATES REFORMER
09:00 – 10:00 Αντώνης Ζέρβας
TRX®
Jean-Claude Nelson
Head to Toe Reformer
(09:30 – 14:00)
10:00 – 11:00 Δημήτρης Γουργός – Αδριανή Στρίγκου
Partner Workout
11:00 – 12:00 Davide Impallomeni
Body Fit Workout (Elastic Bands)
BREAK [30 MINUTES]
YOGA
12:30 – 13:30 Άρης Καπετανάκης
Pranayama & Meditation
13:30 – 14:30 Marita Mittag – Μάριος Χριστοδουλίδης
Vinyasa Krama (Da Yoga Funk)
PILATES CROSS & FUNCTIONAL
TRAINING
14:30 – 15:30 Γιώργος Σαμιώτης – Κορίνα Δροσινάκη
Flowbility – Pilates
Μιχάλης Βραχάμης
Hybrid Training
(15:00 – 19:30)
15:30 – 16:30 Jean-Claude Nelson
Rhythm & Dynamics a Powerful Tool (Mat)
16:30 – 17:30 Κατερίνα Σουλελέ
Post Natal Pilates
17:30 – 18:30 Katia Vasilenko
Pilates for Myofascial Chains
CHOREO MARATHON
18:30 – 21:30 •Δ. Γουργός – Χ. Καλογερόπουλος – Μ. Στρατιδάκης•
•Katia Vasilenko – Γιώργος Παππάς•
•Αλέξανδρος Λιάλιος – Στέλλα Τζαβάρα•
•Τίμος Μπέκος – Λευτέρης Καλλιτσουνάκης – Άγγελος Σοφρώνης•
22nd Fitness Convention by A.F. Studies - Πρόγραμμα