Δήλωση Συμμετοχής


24th FITNESS & BODYMIND CONVENTION by A.F.Studies

Δήλωση Συμμετοχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ
Masterclasses

Workshops

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον παρακάτω λογαριασμό:
Τράπεζα: ALPHA BANK
IBAN: GR2701401560156002320001842
Δικαιούχος: ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε