ΑΡΗΣ ΜΥΡΚΟΣ


Info:
Υποψήφιος διδάκτωρ του ΔΠΘ στο γνωστικό αντικείμενο ‘φυσιολογία της άσκησης’. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ‘Μεγιστοποίηση Αθλητικής Απόδοσης’. Μέλος της εταιρείας βιοχημείας και φυσιολογίας της άσκησης
Εμπειρία/διακρίσεις
Τα τελευταία 8 χρόνια έχει αδιάκοπη παρουσία ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πληθώρα εργασιών. Είναι Founder& CEO του sciencetraining.gr και έχει προπονήσει >400 αθλητές αντοχής. Ο ίδιος συμμετέχει σε μαραθώνιους και υπερμαραθώνιους δρόμους, αλλά και Ironmantriathlon. Το διάστημα 2011-2014 διετέλεσε καθηγητής της ΑF Studies στο τμήμα της Κομοτηνής
Στη σχολή μας
Συνεργάζεται με τη σχολή μας ως καθηγητής στο δίπλωμα Personal Weight Trainer