ΑΡΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ


Είναι ο ιδρυτής/ διευθυντής της Porta Pandana – Ashtanga Yoga Shala της Αθήνας και ο τωρινός Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ashtanga Vinyasa Yoga. Έχει μελετήσει Ashtanga Yoga με τους Manju P. Jois, Nancy Gilgoff και Tim Miller. Είναι εξουσιοδοτημένος από τον Manju P. Jois να διδάσκει Ashtanga Vinyasa Yoga (Primary Series/Intermediate Series/Pranayama) και ως εκ τούτου είναι μέλος της γενεαλογίας του Sri K. Pattabhi Jois. Ο Άρης έχει διδάξει στην Ελλάδα, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ουγγαρία. Επίσης, εξασκεί Aikido, Zazen και Reiki.